PRAVNI OSNOV

IMPRESSUM

ViSoft GmbH

Prema § 5 TMG

Mercedesstr. 19 D-71063 Sindelfingen

Tel. 0049 70 31-49165-70 Fax 0049 70 31-49165-79 E-Mail: info@visoft.de

Direktori: Rainer Nissler, Michael Nissler

Odgovoran za sadržaj prema §18 Abs. 2 MStV: Michael Nissler, Mercedesstr. 19 D-71063 Sindelfingen

Službenik za pitanja zaštite podataka: Michael Nissler, michael.nissler@visoft.de

Registarski sud: Okružni sud u Štutgartu Registarski broj: HRB 245325

PDV ID: DE 219 567 793 PIB: 56 469 00 551

Odricanje od odgovornosti

1. Sadržaj online ponude

Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost, tačnost, potpunost ili kvalitet datih informacija. Zahtevi za odgovornost prema autoru koji se odnose na materijalnu ili nematerijalnu štetu uzrokovanu korištenjem ili nekorištenjem danih informacija ili korištenjem netočnih i nepotpunih informacija u načelu su isključeni, osim ako se može dokazati da je autor djelovao namerno ili grubo, ili da postoji greška nemara. Sve ponude su neobavezujuće. Autor izričito zadržava pravo da promeni, dopuni ili izbriše delove stranica ili celu ponudu bez prethodnog obaveštenja ili da privremeno ili trajno obustavi objavljivanje.

2. Reference i veze

U slučaju direktnih ili indirektnih referenci na spoljne veb-stranice („hiperveze“) koje su izvan oblasti odgovornosti autora, odgovornost bi stupila na snagu samo ako je autor bio upoznat sa sadržajem i ako je to bilo tehnički moguće i razumno za njega da to učini kako bi sprečio korišćenje nelegalnog sadržaja. Autor ovim izričito izjavljuje da na povezanim stranicama nije bilo vidljivog nezakonitog sadržaja u vreme kada je link napravljen. Autor nema nikakav uticaj na sadašnji i budući dizajn, sadržaj ili autorstvo povezanih/povezanih stranica. Stoga se ovim izričito ograđuje od svih sadržaja na svim povezanim stranicama koji su promenjeni nakon što je link napravljen. Ova izjava se odnosi na sve veze i reference postavljene na našoj veb stranici, kao i na unose trećih strana u knjigama gostiju, forumima za diskusiju, direktorijumima linkova, listama za slanje poruka i svim drugim oblicima baza podataka koje je postavio autor, čiji sadržaj može se pristupiti spolja. Provajder stranice na koju se upućuje isključivo odgovoran je za nezakonit, netačan ili nekompletan sadržaj, a posebno za štetu nastalu upotrebom ili neupotrebom takvih informacija, a ne osoba koja se samo poziva na dotičnu publikaciju putem linkova.

3. Zakon o autorskim pravima i zaštitnim znakovima

Autor se trudi da poštuje autorska prava na slike, grafiku, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove koji se koriste u svim publikacijama, da koristi slike, grafike, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove koje je sam kreirao ili da koristi grafiku, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove bez licence. Svi brendovi i zaštitni znakovi koji se pominju na veb stranici i eventualno zaštićeni od trećih strana podležu bez ograničenja odredbama važećeg zakona o žigovima i imovinskim pravima odgovarajućeg registrovanog vlasnika. Zaključak da žigovi nisu zaštićeni pravima trećih lica ne treba izvoditi samo na osnovu samog pominjanja! Autorsko pravo za objavljene objekte koje je izradio sam autor ostaje isključivo na autoru stranica. Umnožavanje ili korišćenje takvih grafika, zvučnih dokumenata, video sekvenci i tekstova u drugim elektronskim ili štampanim publikacijama nije dozvoljeno bez izričitog pristanka autora.

4. Valjanost ovog odricanja odgovornosti

Ovo odricanje od odgovornosti treba se smatrati delom veb stranice sa koje se upućuje na ovu stranicu. Ako delovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta ne odgovaraju, više ili ne odgovaraju u potpunosti važećoj pravnoj situaciji, ostali delovi dokumenta ostaju nepromenjeni u svom sadržaju i validnosti.

Izjava o zaštiti podataka kompanije ViSoft GmbH, Sindelfingen

Službenik za zaštitu podataka: Michael Nissler, michael.nissler@visoft.de

Zaštita ličnih podataka posetilaca naše veb stranice, naših kupaca i zainteresovanih strana naša je glavna briga. Zbog toga smo preduzeli sve tehničke i organizacione mere kako bismo pravilno ispoštovali zakonske odredbe o zaštiti podataka (Opšta uredba o zaštiti podataka, Savezni zakon o zaštiti podataka). U nastavku želimo da vas obavestimo o prikupljanju, obradi i korišćenju podataka posetilaca naše veb stranice i naših kupaca.

Ovaj dokument možete odštampati i sačuvati.

Ovaj dokument objašnjava koji se vaši podaci prikupljaju, čuvaju i obrađuju i kako i na kom pravnom osnovu se to radi. Ovaj dokument možete odštampati i sačuvati. Trenutna verzija je takođe dostupna na našoj veb stranici vvv.visoft.de/datenschutz.

Prihvatanjem izjave o zaštiti podataka pristajete da ViSoft GmbH prikuplja, obrađuje i koristi vaše osobne podatke u skladu s relevantnim zakonima o zaštiti podataka u skladu s niže navedenim propisima.

 1. Osnovni principi prilikom prikupljanja i obrade podataka o ličnosti

1.1. Lični podaci

Prema članu 4. broj 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka, lični podatak je svaka informacija o fizičkom licu koje se može identifikovati ili identifikovati. To uključuje, na primer, ime, adresu, broj telefona, adresu e-pošte, uključujući statičke i dinamičke IP adrese, sve bankovne podatke i sve ostale podatke o inventaru i korišćenju koje nam dajete u svrhu vaše registracije kao posetioca našu veb stranicu, kupca ili potencijalnog klijenta.

1.2. Log datoteke

Svaki put kada se pristupi našoj veb stranici, podaci o korišćenju se prenose od strane odgovarajućeg Internet pretraživača i čuvaju se u takozvanim serverskim log datotekama. Evidencija sačuvanih podataka sadrži sledeće podatke: datum i vreme preuzimanja, naziv stranice kojoj se pristupa, IP adresu, izvorni URL sa kojeg ste došli na naš sajt, količinu prenetih podataka, trajanje vaše posete našoj veb stranici, tip i verziju veb brauzera kojeg koristite, operativnog sistema koji koristite. Ovi podaci se koriste isključivo za tehničku komunikaciju i za obezbeđivanje tehničkog rada i, podložno svim zakonskim zahtevima za zadržavanje, brišu se nakon završetka korišćenja naše veb stranice. Pravni osnov je ispunjavanje naših zakonskih obaveza u oblasti bezbednosti podataka i naš legitimni interes za tehničku funkcionalnost našeg sajta, otklanjanje kvarova i garanciju sigurnosti.

 1. Prikupljanje, obrada i korišćenje vaših ličnih podataka

Vaše lične podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo ako ste prethodno dali saglasnost ili ako je to dozvoljeno zakonom ili ako smo zakonski obavezni da to učinimo. Ukoliko je za navedenu svrhu dovoljno koristiti anonimne ili pseudonimizovane podatke, ograničićemo se samo na prikupljanje i korišćenje takvih podataka.

2.1. Kontakt formular

Prikupljamo, čuvamo i obrađujemo sledeće lične podatke ako ste, kao posetilac naše veb stranice, zainteresovani za naš opseg informacija ili želite da nam postavite pitanja ili pošaljete poruke i kontaktirate nas u ove svrhe putem kontakt forme prikazane na našoj veb-sajt: pozdrav koji sami odaberete, vaše ime i prezime, vaš broj telefona, vaša e-mail adresa, naziv vaše kompanije, adresa vaše kompanije i sadržaj poruke koju nam šaljete. Ove informacije su obavezne da bismo mogli da komuniciramo sa vama. Sadržaj vaše poruke koju nam želite slati je opcijski odn. dobrovoljan.

Ove podatke koristimo i obrađujemo samo da bismo vam poslali informacije o našoj kompaniji i našim ponudama i da bismo odgovorili na vaša pitanja i/ili, ako želite da zaključite ugovor sa nama, da uspostavimo ugovorni odnos, da ga implementiramo, obradimo ili prekinemo.

Pravni osnov za obradu i prikupljanje ovih podataka je vaš pristanak i/ili potreba da ispunite ugovor sa vama ili da izvršite predugovorne mere i/ili naš legitimni interes za podatke u cilju uspostavljanja ugovornog odnosa ili završili ga.

Vaši podaci će biti izbrisani – u skladu sa zakonskim ili zvaničnim zahtevima za zadržavanje – čim vaš pristanak ili svrha obrade podataka više ne postoji. Ako podaci više nisu potrebni za operativno poslovanje, ali se i dalje moraju čuvati zbog postojećih zakonskih, službenih ili ugovornih obaveza (npr. garancija, finansijsko računovodstvo), obrada podataka je ograničena označavanjem ovih podataka.

2.2. Bilten

Ako želite možete se prijaviti na naš besplatni bilten (newsletter). Bilten pruža informacije o našoj kompaniji i našim aktuelnim ponudama u nepravilnim intervalima. Za slanje biltena koristimo postupak takozvanog dvostrukog opt-in-a. Prvo prikupljamo vašu adresu e-pošte. Nakon što ste izjavili da ste saglasni sa slanjem našeg biltena na našoj veb stranici klikom na dugme „Prijavi se“ i unošenjem vaše e-mail adrese, slažete se da vam možemo poslati e-mail sa potvrdom vašu adresu. Poruka sadržava link do dodatnih objašnjenja. Tek nakon što ste kliknuli na ovaj link ovlašćeni smo da vam šaljemo naš elektronski bilten. Vaša saglasnost je potvrđena klikom na link. U tu svrhu ćemo sačuvati i koristiti vašu e-mail adresu.

Ako ste se registrovali za naš bilten, dostavili ste sledeću izjavu o saglasnosti, koju ponavljamo za vašu informaciju:

Slažem se da primam informacije i/ili reklame od ViSoft GmbH u obliku biltena.

Ovu saglasnost za korišćenje vaših podataka za slanje biltena možete opozvati u bilo kom trenutku. Dovoljna je poruka u tekstualnom obliku (e-mail, pismo, faks).

Pravni osnov za čuvanje i obradu vaših podataka je vaš pristanak.

2.3. Vaši podaci

Ako želite da zaključite ugovor sa nama, prikupljamo, čuvamo i obrađujemo vaše lične podatke isključivo za administraciju klijenta i za celokupnu obradu vaše porudžbine, uključujući svaku naknadnu odgovornost za nedostatke, za našu uslugu prema vama kao ugovornom partneru, uključujući savete i podršku, za tehničku administraciju, za fakturisanje i platne transakcije i konačno u svrhu raskida ugovornog odnosa sa vama (npr. ugovor o održavanju softvera).

Za vašu registraciju kao kupca prikupljamo i obrađujemo vaš pozdrav, koji sami odaberete, vaše ime i prezime, vaš broj telefona, vašu e-mail adresu, naziv vaše kompanije, adresu vaše kompanije kako bismo mogli da komuniciramo sa vama , odnosno moći ćete da pošaljete sve informacije i datoteke potrebne za puštanje u rad softvera, aktivirate softver i izvršite održavanje softvera.

Pravni osnov za našu obradu podataka je s jedne strane vaš pristanak, s druge strane ugovor sa vama i potreba da ispunimo postojeće zakonske obaveze prema vama i konačno naš legitimni interes za čuvanje i prikupljanje podataka u okviru ugovornog odnosa.

Štaviše, prikupljamo i obrađujemo sve podatke koji se odnose na vaše bankovne podatke kako bismo mogli da naplatimo naše usluge. U zavisnosti od željenog načina plaćanja, prikupljamo i obrađujemo vaše bankovne podatke, odnosno ako želite da platite kreditnom karticom, prezime i ime vlasnika kartice, broj kartice, vašu kreditnu karticu i datum njenog isteka i vaš sigurnosni broj. Ako želite da platite Giropejom ili Pejpalom, nisu nam potrebni dodatni podaci. Za način plaćanja „direktna uplata“ prikupljamo i obrađujemo vaš broj računa i bankovni kod ili vaš IBAN i BIC.

Vaše podatke takođe koristimo u sopstvene reklamne svrhe, odnosno da bismo putem pošte komunicirali sa vama o našoj kompaniji i našim ponudama ili da bismo vam poštom preporučili određene ponude. Reklamne poruke ćete primati e-poštom samo ako ste prethodno pristali na to koristeći proceduru dvostruke prijave (pogledajte odeljak 2.2.). Ovom korišćenju vaših podataka u reklamne svrhe možete da prigovorite u bilo kom trenutku u celini ili za pojedinačne mere. Dovoljna je poruka u tekstualnom obliku (e-mail, pismo, faks).

Pravni osnov je s jedne strane vaš pristanak, s druge strane potreba za sklapanjem i obradom ugovora sa vama i konačno naš legitimni interes za čuvanje i prikupljanje podataka u okviru ugovora o održavanju softvera.

2.4. Kolačići

Koristimo takozvane kolačiće. Kolačići su alfanumerički identifikatori koji se ili čuvaju nakratko u vašoj radnoj memoriji i ponovo brišu čim zatvorite pretraživač („kolačići sesije“) ili se čuvaju u vašem medijumu za skladištenje na duži vremenski period ili neograničeno („privremeni/trajni kolačići“).

Koristimo kolačiće sesije da bismo održali vezu tokom posete našoj veb stranici. Privremeni/trajni kolačići se koriste samo da bi naša ponuda bila prilagođena korisniku i zgodna za vas i da bi vam olakšali korišćenje naše ponude tako što ne morate ponovo da unosite određene informacije i da ih brzo prosledite. Trajni kolačići se brišu najkasnije nakon šest mjeseci.

Pravni osnov za obradu podataka je vaš pristanak i/ili naš legitimni interes za tehničku funkcionalnost i poboljšanje našeg spektra usluga.

U podešavanjima brauzera možete da odbijete kolačiće, izbrišete ih sa računara, blokirate ili aktivirate funkciju tako da vas se uvek pita pre nego što se kolačić postavi. Prihvatanje kolačića nije potrebno da biste posetili našu veb stranicu. Želimo da istaknemo da se opseg funkcija tada može koristiti samo u ograničenoj meri.

Primeri kako možete da onemogućite kolačiće:

U pretraživaču Internet Eksplorer:

 1. Otvorite Internet Eksplorer.
 2. U meniju „Dodaci“ izaberite „Internet opcije“
 3. Kliknite na karticu „Privatnost“.
 4. Sada možete definirati hoće li kolačići biti prihvaćeni, odabrani ili odbijeni
 5. Potvrdite svoje podešavanje sa „OK“.

U pretraživaču Fajerfoks:

 1. Otvorite pretraživač Fajerfoks.
 2. Izaberite „Podešavanja“ u meniju „Dodaci“.
 3. Kliknite na karticu „Privatnost“.
 4. U padajućem meniju izaberite stavku „Kreiraj prema korisnički definisanim podešavanjima“.
 5. Sada možete da podesite da li ćete prihvatiti kolačiće, koliko dugo želite da čuvate te kolačiće i da dodate izuzetke za koje veb lokacije uvek ili nikada ne želite da dozvolite korišćenje kolačića.
 6. Potvrdite svoje podešavanje sa „OK“.

U pretraživaču Safari:

 1. Otvorite pretraživač Safari.
 2. Izaberite „Podešavanja“ na funkcijskoj traci (piktogram: sivi zupčanik u gornjem desnom uglu) i kliknite na „Privatnost“.
 3. U okviru „Prihvati kolačiće“ možete odrediti da li i kada Safari treba da prihvati kolačiće sa veb lokacija. Za više informacija kliknite na Pomoć (?).
 4. Ako želite više informacija o kolačićima koji se čuvaju na vašem računaru, kliknite na „Prikaži kolačiće“.

2.5. Google Analytics

Ova veb lokacija koristi Google analitiku, uslugu veb analitike koju pruža Google Inc. („Google“). Google analitika koristi takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i omogućavaju analizu vašeg korišćenja veb stranice. Informacije koje generiše kolačić o vašem korišćenju ove veb stranice obično se prenose na Google server u SAD i tamo čuvaju.

Ako je anonimizacija IP-a aktivirana na ovoj veb stranici, Google će unapred skratiti vašu IP adresu u državama članicama Evropske unije ili u drugim državama ugovornicama Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti poslata na Google server u SAD i tamo skraćena. U ime operatera ove veb stranice, Google će koristiti ove informacije za procenu vašeg korišćenja veb lokacije, za sastavljanje izveštaja o aktivnostima veb stranice i za pružanje drugih usluga u vezi sa aktivnostima veb stranice i korišćenjem interneta operateru veb stranice. IP adresa koju prenosi vaš pretraživač kao deo Google analitike neće biti spojena sa drugim Google podacima. Skladištenje kolačića možete sprečiti u podešavanjima vašeg pretraživača na odgovarajući način; međutim, želimo da vam ukažemo da u ovom slučaju nećete moći da koristite sve funkcije ove veb stranice u potpunosti.

Takođe možete sprečiti Google da prikuplja podatke koje generiše kolačić i koji se odnose na vašu upotrebu veb-sajta (uključujući vašu IP adresu) i da Google obrađuje ove podatke klikom na sledeću vezu (http: //tools.google.com /dlpage/gaoptout?hl=de) Preuzmite i instalirajte dostupni dodatak za pregledač. Više informacija možete pronaći na http://www.google.com/analytics/terms/de.html sowie unter http://www.google.com/policies/privacy/.

Pravni osnov je vaša saglasnost i/ili naš legitimni interes za analizu korišćenja naše veb stranice i rezultirajućeg poboljšanja našeg spektra usluga.

2.6. Dodaci

Rešenje sa dva klika

Naša veb stranica koristi društvene dodatke sa društvenih mreža Facebook, Twitter, Google+ da vam omogući pristup našem spektru informacija putem društvenih medija, da otvorite komunikaciju putem društvenih mreža i da možete da delite i „lajkujete“ sadržaj.

Pravni osnov je vaša saglasnost i/ili naš legitimni interes da budemo u mogućnosti da koristimo komunikacione sisteme društvenih mreža za naše klijente i zainteresovane strane.

Da bismo sprečili prenos podataka u ove mreže bez vaše aktivacije, koristimo takozvano „rešenje sa dva klika“. Zbog toga su društveni dodaci deaktivirani u osnovnim podešavanjima naše veb stranice.

Čak i ako niste član mreže, podaci se prenose u odgovarajuće mreže kada se integrišu uobičajeni društveni dodaci. Na veb lokacijama koje imaju integrisani aktivni dodatak za društvene mreže, kolačić se postavlja svaki put kada se pristupi veb lokaciji. Ovaj kolačić se automatski šalje sa svakom novom vezom na mrežni server, tako da je u principu moguće da mreža uporedi sve stranice koje je korisnik posetio kako bi kreirao profil. Stoga je takođe moguće da će ovi podaci sačuvani na odgovarajućoj mreži biti dodeljeni osobi ako se ta osoba kasnije registruje na nekoj od društvenih mreža.

Pošto se brojne mreže nalaze van Evrope, vaši podaci se prenose na društvene mreže u ovim trećim zemljama, na primer u SAD, preko društvenih dodataka.

Želimo da vam pružimo priliku da svojim kontaktima na društvenim mrežama pokažete ono što vas zanima – pod uslovom da pristanete na prenos podataka u odgovarajuću mrežu.

Sa rešenjem sa dva klika, dodatak se učitava samo kada pritisnete prvo dugme. Pre toga, društvene mreže ne mogu da prikupljaju nikakve podatke od vas. Na ovaj način možete koristiti naše usluge, a da vaše ponašanje surfovanja istovremeno ne bude vidljivo društvenim mrežama.

2.6.1. Facebook društveni dodaci („Sviđa mi se dugme“)

Dugme „Sviđa mi se“ je jedan od dodataka društvene mreže Facebook, kojom upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD. Pregled Facebook dodataka možete pronaći na http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

U početku se na našoj veb stranici pojavljuje samo grafički modifikovana siva predstava Facebook logotipa. Ako aktivirate sivo dugme, dajete saglasnost za komunikaciju sa Facebook-om i pojaviće se Facebook dugme „Sviđa mi se“. Nakon aktiviranja dugmeta „Sviđa mi se“, preporuku možete poslati Fejsbuku tako što ćete drugi put kliknuti na dugme „Sviđa mi se“.

Vaš pretraživač zatim uspostavlja direktnu vezu sa Facebook serverima u SAD. Nemamo uticaj na količinu podataka koje Facebook prikuplja i koristi pomoću dodataka. Prema trenutnom stanju znanja, u pitanju su sledeći podaci: posećene stranice koje sadrže Facebook dodatak; tip i verzija pretraživača; operativni sistem koji se koristi; prethodno posećenu veb lokaciju; vaša IP adresa; vreme zahteva servera. Dodatne informacije o prikupljanju i daljoj obradi vaših podataka od strane Facebook-a možete pronaći na http://www.facebook.com/about/privacy/.

Ove informacije se takođe prenose Fejsbuku u SAD i čuvaju na tamošnjim serverima ako nemate Fejsbuk nalog ili niste prijavljeni na Fejsbuk.

Ako imate Facebook nalog i prijavljeni ste u isto vreme kada kliknete na dugme „Sviđa mi se“, vaša preporuka će drugim klikom povezati sadržaj naše veb stranice sa vašim profilom na Facebook-u. Ovaj sadržaj je tada vidljiv drugima u skladu sa postavkama privatnosti koje ste postavili na Facebook-u. Aktiviranjem ove informacije se prenose direktno na Facebook i čuvaju na tamošnjim serverima.

Ako želite da izbegnete povezivanje podataka sa vašim Facebook nalogom dok posećujete našu veb lokaciju, odjavite se sa Facebook-a pre nego što posetite našu veb stranicu. Pored toga, Facebook dodaci se mogu blokirati preko dodataka za vaš sopstveni pretraživač. Više informacija o tome možete pronaći na stranicama dodataka vašeg pretraživača.

2.6.2. Twitter veza („dugme za tvit“)

„Tvit dugme“ je dodatak kompanije Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisko, CA 94107, SAD. Pregled funkcije i izgleda „dugma za tvit“ možete pronaći na http://twitter.com/about/resources/buttons#tweet.

U početku se pojavljuje samo grafički modifikovana, siva predstava Twitter logotipa. Ako aktivirate sivo dugme, dajete saglasnost za komunikaciju sa Tvitter-om i pojaviće se „dugme za tvit“. Nakon što aktivirate „dugme za tvit“, možete da stupite u interakciju sa Twitter-om tako što ćete drugi put kliknuti na „dugme za tvit“. Ako kliknete na dugme „Tweet“, bićete prosleđeni na stranicu na kojoj se možete prijaviti na Twitter ako već niste prijavljeni.

Vaš pretraživač zatim uspostavlja direktnu vezu sa Twitter serverima u SAD. Nemamo uticaj na količinu podataka koje Twitter prikuplja i koristi preko svog dugmeta. Informacije o prikupljanju i daljoj obradi vaših podataka od strane Twitera možete pronaći na http://twitter.com/privacy.

Ako želite da izbegnete povezivanje podataka sa vašim Twitter nalogom dok posećujete našu veb lokaciju, odjavite se sa Twitera pre nego što posetite našu veb lokaciju. „Dugme Twitter“ takođe može da se blokira preko dodataka za vaš sopstveni pretraživač kako bi se izbeglo prikupljanje podataka preko Twittera.

2.6.3. Google Plus veza („+1 dugme“)

Google dugme „+1“ je dodatak kompanije Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkvai, Mountain Viev, CA 94043, SAD. Pregled funkcije i izgleda „Google +1 dugmeta“ možete pronaći na http://www.google.com/+1/button/.

U početku se pojavljuje samo grafički modifikovan, sivi prikaz Google +1 logotipa. Ako aktivirate sivo dugme, dajete saglasnost za komunikaciju sa Google-om i pojaviće se „+1 dugme“. Nakon aktiviranja „+1 dugmeta“ možete da komunicirate sa Google-om tako što ćete kliknuti na „+1 dugme“ drugi put. Zatim ćete biti preusmereni na veb lokaciju na kojoj ćete možda moći da se prijavite na Google Plus ako već niste prijavljeni.

Vaš pretraživač zatim uspostavlja direktnu vezu sa Google serverima u SAD. Nemamo uticaj na količinu podataka koje Google prikuplja, čuva i koristi pomoću svog dugmeta. Dodatne informacije o prikupljanju i daljoj obradi vaših podataka od strane Google-a možete pronaći na http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Prema njihovim izjavama, Google čuva informacije da ste pritisnuli „+1 dugme“ za sadržaj naše stranice. Ove informacije se prikazuju zajedno sa imenom vašeg profila i vašom fotografijom u Google uslugama, kao što su rezultati pretrage ili na vašem Google profilu, ili na drugim mestima i veb lokacijama i oglasima na Internetu.

Ako želite da izbegnete povezivanje podataka sa vašim Google Plus nalogom dok posećujete našu veb lokaciju, odjavite se sa Google Plus-a pre nego što posetite našu veb lokaciju. „Google +1 dugme“ takođe može da se blokira preko dodataka za vaš sopstveni pregledač kako bi se izbeglo prikupljanje podataka preko Google-a.

Shariff

Koristeći uobičajene društvene dodatke od Facebook-a, Tvitter-a & Co., moguće je da pojedinačna društvena mreža dobije precizne informacije o ponašanju korisnika prilikom surfovanja (tzv. praćenje korisnika): Kada se pristupi veb lokacijama koje imaju integrisani dodatak, gradi se pretraživač korisnika uspostavlja direktnu vezu sa serverima dotične društvene mreže. Kao rezultat toga, korisnički podaci, kao što je IP adresa posebno, se šalju mreži i mreža na taj način dobija informaciju da je korisnik posetio odgovarajuću stranicu. Ako je korisnik u isto vreme prijavljen na društvenu mrežu, ovo može da dodeli posetu veb lokaciji korisničkom nalogu. Ako korisnik to želi da spreči, mora prvo da se odjavi sa svoje društvene mreže pre nego što poseti veb lokacije koje imaju integrisane društvene dodatke.

Ali čak i u slučajevima kada korisnik nije član mreže, podaci se prenose u odgovarajuće mreže kada su uobičajeni društveni dodaci integrisani. Na veb lokacijama koje imaju integrisani aktivni društveni dodatak, kolačić se postavlja svaki put kada se pristupi veb lokaciji. Ovaj kolačić se automatski šalje sa svakom novom vezom na server mreže, tako da je u principu moguće da mreža uporedi sve stranice koje je korisnik posetio kako bi se kreirao profil. Stoga je takođe moguće da će ovi podaci sačuvani na odgovarajućoj mreži biti dodeljeni osobi ako se ta osoba kasnije registruje na nekoj od društvenih mreža.

Pošto se brojne mreže nalaze van Evrope, na primer u SAD, vaši podaci će biti preneti na društvene mreže u ovim trećim zemljama, na primer u SAD, u gore opisanim slučajevima.

Više detalja o svrsi i obimu prikupljanja podataka, obradi i korišćenju podataka od strane društvenih mreža i odgovarajućim pravima korisnika i mogućnostima zaštite privatnosti putem podešavanja profila/naloga možete pronaći u obaveštenjima o zaštiti podataka dotične mreže. Što se tiče prisustva na našoj veb stranici, relevantno je sledeće:

Facebook:

Društvenom mrežom Facebook upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD. Informacije o zaštiti podataka možete pronaći na https://de-de.facebook.com/about/privacy.

Twitter:

Društvenom mrežom Twitter upravlja Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, SAD. Informacije o zaštiti podataka možete pronaći na https://twitter.com/privacy.

Google Plus:

Društvenom mrežom Google Plus upravlja Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Informacije o zaštiti podataka možete pronaći na http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Želimo da vam pružimo priliku da svojim kontaktima na društvenim mrežama pokažete ono što vas zanima – pod uslovom da pristanete na prenos podataka u odgovarajuću mrežu. Zbog toga koristimo takozvani projekat Shariff koji je razvio izdavač časopisa Heise kao standard i za zaštitu vaših podataka. Sa Shariff-om, možete koristiti naše usluge, a da vaše ponašanje surfovanja nije vidljivo na društvenim mrežama u isto vreme.

Dugme Shariff uspostavlja vezu sa društvenom mrežom samo kada postanete aktivni i kliknete na dugme. Tek od ovog trenutka vaši korisnički podaci će biti preneti u odgovarajuću mrežu u SAD ili drugim trećim zemljama i, ako je potrebno, tamo uskladišteni, kao što je gore opisano. Pre toga, društvene mreže ne mogu da prikupljaju nikakve podatke od vas. Za više informacija o Shariff projektu kliknite ovde.

2.7. Podaci o lokaciji/Google mape

Da bismo utvrdili podatke o vašoj lokaciji ako našoj veb lokaciji pristupate preko mobilnih uređaja (pametni telefon/tablet), koristimo Google mape, uslugu koju pruža Google Inc. („Google“). Google mapama upravlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkvai, Mountain Viev, CA 94043, SAD.

Korišćenje Google mapa i informacija dobijenih putem Google mapa odvija se u skladu sa Google uslovima korišćenja za Google mape. Uslovi korišćenja Google mapa mogu se pročitati u Google uslovima korišćenja:

https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Korišćenje Google mapa uvek zahteva da Google uoči IP adresu korisnika i da prikuplja i obrađuje podatke o lokaciji mobilnih uređaja. Jer bez IP adrese, Google ne bi mogao da pošalje sadržaj u pretraživač odgovarajućeg korisnika. IP adresa se prenosi na Google server, koji takođe može biti van Nemačke, i tamo se čuva. Iako se Google podvrgnuo zaštiti privatnosti, koji obavezuje Google da poštuje nivo zaštite podataka koji se primenjuje u EU, prenos podataka van Evrope je povezan sa rizicima zaštite podataka.

Sve detalje možete pronaći u Google-ovoj politici privatnosti na:

https://www.google.com/intl/de/policies/terms/index.html

Korišćenje Google mapa nam omogućava da vam pokažemo lokaciju naše kompanije i da vam olakšamo dolazak.

Možete da deaktivirate korišćenje Google mapa prateći uputstva u odeljku „Transparentnost i izbor“: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ također ćete pronaći dodatne informacije o prikupljanju i obradi vaših podataka od strane Googlea.

Pravni osnov za obradu podataka je vaša saglasnost i ispunjenje ugovora zaključenog sa vama (korisnički odnos).

2.8. Deljenje podataka

Vaši lični podaci će biti prosleđeni i prosleđeni trećim licima samo ako je to neophodno u svrhu obrade ugovora i fakturisanja ili u svrhu komunikacije sa vama, ili ako ste prethodno dali saglasnost. Za potrebe obrade gore opisanog ugovora, procesa naručivanja i isporuke kao i naplate, pružaoci usluga koje koristimo (transportne kompanije, banke, kurirske službe) dobijaju potrebne podatke. Messenger usluge, prodavnice pisama, dostavljači e-pošte i komunikacijske agencije mogu primiti vaše podatke u svrhu dostavljanja informacija o klijentima. Provajderi IT usluga mogu pregledati podatke u svrhu podrške našem IT-u.

Podatke prosleđene na ovaj način mogu koristiti samo naši provajderi usluga za ispunjavanje specifičnih zadataka koje smo mi odredili. Bilo kakva druga upotreba podataka nije dozvoljena. Ovi provajderi usluga mogu da koriste ove podatke samo da ispune takvu specifičnu narudžbu i moraju da izbrišu podatke nakon završetka narudžbine – podložno konfliktnim zakonskim ili zvaničnim obavezama skladištenja. U slučaju obrade ličnih podataka o porudžbini, sa našim pružaocima usluga zaključujemo ugovore o obradi narudžbine u skladu sa zakonskim zahtevima.

U skladu sa gore navedenim propisima, ni pod kojim okolnostima vaši lični podaci neće biti otkriveni ili prosleđeni trećim licima u reklamne ili marketinške svrhe ili u druge svrhe bez vašeg pristanka. Ovo ne važi samo ako smo u obavezi da podatke objavimo po zakonu ili po službenom nalogu, posebno u slučajevima krivičnog gonjenja ili radi otklanjanja opasnosti.

Podložno odeljku 2.6. i 2.7. Vaši podaci neće biti prosleđeni nesigurnim trećim zemljama van EU.

 1. Enkripcija

Prikupljanje, obrada i korišćenje vaših podataka je isključivo šifrovano korišćenjem SSL enkripcije (tzv. Secure Socket Laier – Comodo Essential SSL Vildcard sertifikat). SSL omogućava šifrovanje neprekidnog toka podataka na Internetu između servera i pretraživača korisnika kako bi se sprečilo „tajno prisluškivanje i čitanje“. Sigurnu SSL vezu možete prepoznati po tome što je URL u adresnoj traci vašeg pretraživača označen sa https:// i/ili se „simbol zaključavanja“ (ikona) pojavljuje pored trake za adresu našeg veb pretraživača. Klikom na ikonu na njoj, dobićete dalje informacije o šifrovanju i/ili korišćenom SSL sertifikatu, u zavisnosti od pretraživača koji koristite.

 1. Brisanje podataka/ograničenje obrade podataka

U principu, vaši podaci će biti izbrisani čim vaša saglasnost istekne ili više nisu potrebni u svrhu obrade podataka. Ako podaci više nisu potrebni u tu svrhu i/ili subjekt podataka nije dao pristanak i pravni osnov je time prestao da postoji, podaci će se i dalje čuvati zbog postojećih zakonskih, službenih ili ugovornih obaveza (npr. garancija, finansijsko računovodstvo Neophodno, obrada podataka je ograničena označavanjem i blokiranjem ovih podataka.

Možete da odštampate ili sačuvate naše propise o zaštiti podataka u bilo kom trenutku.

 1. Prava subjekta podataka

Kao osoba na koju obrada podataka utiče, imate sledeća prava:

 • Pravo na informacije

Imate pravo da dobijete informacije o ličnim podacima koje smo sačuvali o vama, trajanju skladištenja, njihovoj obradi i svim primaocima podataka. Takođe imate pravo da dobijete kopiju ličnih podataka koji su predmet naše obrade.

 • Pravo na ispravku

Imate pravo da tražite od nas da ispravimo netačne i kompletne nepotpune lične podatke.

 • Pravo na brisanje/Pravo na „zaborav“

Imate pravo da zahtevate od nas da izbrišemo vaše lične podatke u skladu sa zakonskim zahtevima. Ako je brisanje u suprotnosti sa zakonskim zahtevima za zadržavanje, obrada podataka će biti ograničena (pogledajte dole).

 • Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo, u skladu sa zakonskim zahtevima, da od nas zahtevate da ograničimo obradu vaših ličnih podataka, odnosno da označimo podatke i ograničimo njihovu buduću obradu (blokiranje).

 • Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo, u skladu sa zakonskim zahtevima, da zahtevate da prenesemo lične podatke koje ste dali vama ili odgovornoj osobi koju ste imenovali u uobičajenom, strukturiranom i mašinski čitljivom formatu.

 • Pravo na prigovor direktnom marketingu

Imate pravo da u bilo kom trenutku uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka u reklamne svrhe („prigovor na oglašavanje“).

 • Pravo na prigovor na obradu podataka ako je pravni osnov „legitiman interes“

Imate pravo uložiti prigovor na našu obradu podataka u bilo kom trenutku, ukoliko je to zasnovano na pravnom osnovu „legitimnog interesa“. Tada ćemo prestati da obrađujemo podatke, osim ako možemo – u skladu sa zakonskim zahtevima – dokazati ubedljive legitimne razloge za dalju obradu koji su važniji od vaših prava.

 • Pravo na povlačenje saglasnosti

Ako ste nam dali saglasnost za prikupljanje i obradu vaših podataka, možete je opozvati u bilo kom trenutku sa efektom za budućnost. Ovo ne utiče na zakonitost obrade vaših podataka do opoziva.

 • Pravo žalbe nadzornom organu

Možete uložiti žalbu nadležnom nadzornom organu ako smatrate da obrada vaših podataka krši važeći zakon. Imate mogućnost da kontaktirate organ za zaštitu podataka koji je odgovoran za vaše mesto boravka ili vašu zemlju ili organ za zaštitu podataka koji je odgovoran za nas.

 1. Sigurnost podataka

Vaše podatke obrađujemo na način koji obezbeđuje sigurnost vaših podataka koja odgovara riziku, preduzimanjem svih neophodnih tehničkih i organizacionih mera u skladu sa stanjem tehnike i zakona.

 1. Promene politike privatnosti

U slučaju izmena izjave o zaštiti podataka, istaći ćemo to najmanje 6 nedelja pre nego što one stupe na snagu.

Možete da odštampate ili sačuvate našu izjavu o zaštiti podataka u bilo kom trenutku. Aktuelna verzija naše izjave o zaštiti podataka dostupna je na našoj veb stranici na…