DIGITALNE PREZENTACIJE

VISOFT LIVE

ViSoft Live modul može učiniti sve što poželite za izvanrednu prezentaciju kupcima. Sa našim kompletnim paketom od sedam komponenti imate uvek sve opcije. Ostavite trajan utisak na svoje kupce.

ViSoft Virtual Reality (HTC Vive, Oculus Rift)

Pod imenom ViSoft Virtual Realiti (VR) razvijamo interfejs između ViSoft Premium i najboljih 3D naočara. Pozovite svoje klijente da obiđu svoje novo kupatilo.

ViSoft VR-App

Napravite sami impresivnu panoramu sobe i doživite je putem pametnog telefona – to omogućava app ViSoft VR.

ViSoft Second Screen

Kontrola drugog ekrana bez prikaza interfejsa programa ViSoft Premium. Tako može kupac da doživi razvoj svog projekta na sopstvenom ekranu ili televiziji tokom planiranja i konsultacija.

ViSoft Living Wall

Projekcija 1:1 Naša prezentacijska inovacija iz 2007. godine koja je i dalje tražena.

ViSoft Living Cube

Od ViSoft Premium verzije 2015, 4 projektora se mogu kontrolisati istovremeno. Omogućava pregled cele prostorije (3 zida i pod) u skali 1:1.

ViSoft Second Screen 3D

Pokažite svoj projekat na 3D stereo televizorima. Ovaj proizvod temelji se na 3D tehnologiji za standardne ekrane.

CollCam interfejs

Koristite interakciju ViSoft Premium i CollCam firme Lins softver. Podaci se mogu prenositi i koristiti u oba smera.

ViSoft Augmented Reality

Aktivno učestvujemo u ponovnom razvoju koncepata „proširene stvarnosti“, kao što je Microsoft HoloLens.

TESTIRAJTE SADA

Isprobajte funkcije ViSoft Live-a i testirajte ih besplatno i bez obaveza 30 dana.