DIGITALNE PREZENTACIJE

VISOFT LIVE

ViSoft Live modul može učiniti sve što poželite za izvanrednu prezentaciju kupcima. S našim kompletnim paketom od sedam komponenti imate uvijek sve mogućnosti. Ostavite trajan dojam na svoje kupce.

ViSoft Virtual Reality (HTC Vive, Oculus Rift)

Pod nazivom ViSoft Virtual Reality (VR) razvijamo sučelje između ViSoft Premium i najboljih 3D naočala. Pozovite svoje kupce u obilazak njihove nove kupaonice.

ViSoft VR-App

Stvorite sami impresivnu panoramu sobe i doživite je putem pametnog telefona – aplikacija ViSoft VR vam to omogućuje.

ViSoft Second Screen

Kontrola drugog zaslona bez prikaza sučelja programa ViSoft Premium. Tako može kupac doživjeti razvoj svog projekta na vlastitom ekranu ili televiziji tijekom planiranja i konzultacija.

ViSoft Living Wall

Projekcija 1:1 Naša prezentacijska inovacija iz 2007. godine koja je još uvijek tražena.

ViSoft Living Cube

Od ViSoft Premium verzije 2015, 4 projektora se mogu kontrolirati istovremeno. To omogućuje pregled cijele prostorije (3 zida i pod) u mjerilu 1:1.

ViSoft Second Screen 3D

Pokažite svoj projekt na 3D stereo televizorima. Ovaj proizvod temelji se na 3D tehnologiji za standardne ekrane.

CollCam-sučelje

Koristite interakciju ViSoft Premium i CollCam tvrtke Lins softver. Podaci se mogu prenositi i koristiti u oba smjera.

ViSoft Augmented Reality

Aktivno sudjelujemo u razvoju koncepata “proširene stvarnosti”, kao što je Microsoft HoloLens.

TESTIRAJTE SADA

Upoznajte ViSoft Live! Testirajte ga besplatno i bez obveze 30 dana.